P R I S T O P N A    I Z J A V A

 

 

 

 

 

Priimek

 

Ime

 

Datum rojstva

 

Kraj rojstva

 

Naslov bivališča

 

Poklic

 

Zaposlitev

 

Telefon

 

GSM:

 

E:mail naslov

 

Motor

 

 

 

 

 

Izjavljam da se s podpisom te pristopne izjave včlanim v Moto klub IŽANC, in pristajam, da odgovorne osebe v klubu  zbirajo moje podatke in podatke o dejavnosti v klubu za vodenje evidence v  društvu.  Zavezujem se tudi, da bom spoštoval Statut kluba in sklepe organov kluba in vestno opravljal dejavnost v društvu, ter spoštoval načela Zveze moto klubov Slovenije

 

Lastnoročni podpis

 

 

 

 ………………………………………

 

Datum:

Opomba:

 

 

 

Vsi podatki se bodo varovali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov izključno za potrebe društva

 

Pristopna izjava (PDF)